Ապրանքների տարանցիկ փոխադրում

2023-06-28

Ապրանքների տարանցիկ փոխադրում

Ապրանքների տարանցիկ փոխադրումը մեկ կամ մի քանի երկրների տարածքով ապրանքների տեղափոխումն է՝ դրանք երրորդ երկիր կամ նպատակակետ հասցնելու նպատակով։ Տարանցիկ փոխադրման գործընթացում ապրանքները չեն բեռնաթափվում կամ վերամշակվում տարանցիկ երկրների տարածքում, այլ միայն անցնում են դրանցով։

Ապրանքների տարանցիկ փոխադրումը կարող է իրականացվել տրանսպորտի տարբեր եղանակներով՝ ավտոմոբիլային, երկաթուղային, ծովային կամ օդային։ Դրանք կարող են կազմակերպվել որպես մուլտիմոդալ փոխադրումներ, երբ ապրանքները տեղափոխվում են մի քանի տրանսպորտային միջոցներով կամ տրանսպորտի մեկ տեսակով։

 

Ինչ է տարանցիկ բեռը

 

Տարանցիկ բեռներ այն բեռներն են, որոնք շարժվում են մեկ կամ մի քանի երկրների տարածքով, որոնք նախատեսված չեն այդ երկրներում օգտագործման կամ սպառման համար, այլ միայն դրանց միջով անցնելու դեպի վերջնական նպատակակետ:

 

Տարանցիկ ապրանքները հիմնականում ենթակա չեն մաքսազերծման, հարկման, ներմուծման,արտահանման, այլ ձևակերպումների այն երկրներում, որտեղով նրանք անցնում են: Սա խնայում է ժամանակ և գումար փոխադրման ընթացքում: Ապրանքները կարող են տեղափոխվել տրանսպորտային տարբեր եղանակներով, ինչպիսիք են մեքենաները, գնացքները, նավերը կամ օդանավերը, և կարող են լինել մուլտիմոդալ տրանսպորտային շղթաների մաս:

 

Տարանցիկ բեռները հաճախ օգտագործվում են միջազգային ծավալի ապրանքներ առաքելու համար՝ անցնելով ամենաարդյունավետ տրանսպորտային ուղիներով։ Օրինակ՝ մեկ մայրցամաքի մի երկրից բեռնափոխադրումները կարող են տարանցվել մեկ այլ երկրի կամ մի շարք երկրների միջով՝ նախքան մեկ այլ մայրցամաքում իրենց վերջնական նպատակակետ հասնելը:

 

Տարանցիկ բեռները կարող են տարբեր լինել իրենց բնույթով և տեսակով: Դրանք կարող են լինել հումք, կիսաֆաբրիկատներ, արտադրության բաղադրիչներ, պատրաստի արտադրանք, վերավաճառքի ապրանքներ և այլն: Կարևոր է նշել, որ տարանցիկ բեռնափոխադրումները պետք է համապատասխանեն այն երկրների կանոններին և սահմանափակումներին, որոնցով նրանք անցնում են, և պետք է լինեն անվտանգ փաթեթավորված և փոխադրվել միջազգային չափանիշներին և պահանջներին համապատասխան:

Տարանցիկ բեռների ձևակերպում

Տարանցիկ բեռների ձևակերպումը ներառում է մի շարք ընթացակարգեր և փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են տարանցիկ երկրների տարածքով բեռների օրինական և անվտանգ տեղաշարժի համար: Ստորև ներկայացված են տարանցիկ բեռների մաքսազերծման հիմնական քայլերն ու պահանջները.

  1. Տարանցման հայտարարագիր. Կախված տարանցման երկրից և եղանակից, պահանջվում է փաստաթղթի պատրաստում, որը հայտնի է որպես տարանցման հայտարարագիր կամ տարանցման բեռնագիր: Այս փաստաթուղթը պարունակում է տեղեկատվություն բեռի, ուղարկողի, ստացողի և շարժման երթուղու մասին
  2. Տրանսպորտային պայմանագիր. Պայմանագրի կնքում տրանսպորտային ընկերության հետ, որը կփոխադրի ապրանքները: Պայմանագրում նշվում են փոխադրման պայմանները, կողմերի պատասխանատվությունը, արժեքը և այլ պայմաններ:
  3. Փաթեթավորում և պիտակավորում. բեռնափոխադրումը պետք է պատշաճ կերպով փաթեթավորված և պիտակավորված լինի միջազգային և ազգային ստանդարտներին համապատասխան: Սա ներառում է համապատասխան փաթեթավորման նյութերի օգտագործումը, բեռի պարունակության, քաշի, չափերի և այլ բնութագրերի նույնականացումը:
  4. Տրանսպորտային փաստաթղթեր. բեռը պետք է ուղեկցվի անհրաժեշտ տրանսպորտային փաստաթղթերով, ինչպիսիք են բեռնագրերը, առաքման ցուցակները, միջազգային տրանսպորտային փաստաթղթերը (օրինակ՝ CIM, CMR, Bill of Lading, և այլն) և այլ փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են տեղափոխվող բեռի օրինականությունը։
  5. Մաքսային ձևակերպումներ. տարանցիկ երկրների սահմանները հատելիս կարող են պահանջվել որոշակի մաքսային ընթացակարգեր: Կախված յուրաքանչյուր երկրի կանոններից և կանոնակարգերից, կարող են պահանջվել մաքսային հայտարարագրման, տուրքերի, հարկերի կամ այլ մաքսային վճարների հետ կապված փաստաթղթեր:
  6. Ապահովագրություն. Բեռների ապահովագրությունը պաշտպանություն է հնարավոր ռիսկերից, որոնք կապված են տարանցիկ բեռի կորստի, վնասման կամ ուշացման հետ:
  7. Համապատասխանություն կանոններին և կանոնակարգերին. Կարևոր է պահպանել ապրանքների տարանցման հետ կապված բոլոր միջազգային, ազգային և տարածաշրջանային կանոնները, կանոնակարգերը և պահանջները: Սա ներառում է անվտանգության, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և այլ կանոնակարգերի պահպանումը:

 

Տարանցիկ բեռների մաքսազերծումը կարող է տարբեր լինել՝ կախված երկրից, տարանցիկ եղանակից և տրանսպորտի եղանակից: Խորհուրդ է տրվում հատուկ պահանջների և ընթացակարգերի մասին տեղեկություններ ստանալ համապատասխան մաքսային և տրանսպորտային մարմիններից կամ կապ հաստատել պրոֆեսիոնալ լոգիստիկ ընկերությունների կամ բրոքերների հետ, ովքեր ունեն տարանցիկ բեռնափոխադրումներ կազմակերպելու փորձ:

Ձեր հայտը հաջողությամբ ուղարկվեց։ Մեր մասնագետները կկապվեն Ձեզ հետ հնարավորինս շուտ․